Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verantwoording:

Catshop is onder KvK nummer 60157399 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant. Het BTW nummer van Catshop is NL.150567716.B01. Teksten, foto's, afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen in onze catalogus en website alsmede op andere gegevensdragers worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld echter kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend. Catshop kan nooit verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals bovenstaand beschreven verstrekt of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van enig door Catshop verkocht product.

 

Toepasbaarheid:

Onze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar voor alle transacties, waaronder begrepen; verkoop, verhuur, lease, bruikleen van alle producten geleverd door Catshop.

Leveringsvoorwaarden:

Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekend dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.

Betalingsvoorwaarden:

Alle afnemers van onze artikelen dienen vóór levering of direct bij afhalen te betalen per Bank, Paypal, Mastercard, Visacard of contant (bij afhalen) tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien door Catshop levering vóór betaling wordt toegestaan geldt een betalingstermijn van 7 dagen na levering van de bestelling.

Prijzen:

Alle op de website, catalogi en / of prijslijsten genoteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Type en zetfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot wederopzegging of tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst of aanpassing van de website. Er zullen geen andere prijzen worden gefactureerd als aangegeven op de prijslijst (factuur via de webshop) tenzij hieromtrent vooraf met U overeenstemming is bereikt.

Betalingstermijn:

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden zal zonder verdere in kennis stelling tot incasso kunnen worden overgegaan waarbij alle kosten alsmede wettelijke rente en andere vergoedingen voor uw rekening komen.

Informatie:

Informatie van de website / catalogus en prijslijsten mag onder geen beding worden verspreid of gebruikt mits hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Mt.Kathadin's Catshop.

 

Verzendkosten:

Kijk voor een overzicht van de verzendkosten op de pagina verzendkosten.

Levering:

Bestellingen zullen in principe daags na ontvangst van uw betaling worden verstuurd, mits wij uw betaling op tijd hebben ontvangen. U ontvangt bericht wanneer uw bestelling is verzonden.. Wij zullen altijd trachten bestellingen die op vrijdag en in het weekend worden gedaan op maandag te verzenden. Echter kan het gebeuren dat dit niet lukt en uw bestelling dan pas op dinsdag wordt verzonden. Mocht een artikel zijn uitverkocht nemen wij na ontvangst van uw bestelling contact met u op. In overleg kan worden besloten de zending in delen te leveren óf de gehele order later te versturen.

 

Na ontvangst van uw bestelling wordt uw bestelling gecontroleerd en wordt tevens gecontroleerd of de door u bestelde artikelen op voorraad zijn. Indien op dat moment een artikel niet direct uit voorraad leverbaar is ontvangt u bericht, er wordt dan tevens aangegeven wanneer het artikel weer in voorraad is. Mocht een artikel langere tijd niet leverbaar zijn kan er worden in overleg worden besloten dit artikel uit uw bestelling te verwijderen. Er wordt dan direct een aangepaste factuur gestuurd.

 

Het kan echter gebeuren dat bij ontvangst van uw betaling een artikel niet meer op voorraad is, bijvoorbeeld omdat een latere bestelling eerder is betaald. U ontvangt van ons hiervan bericht als wij uw betaling hebben ontvangen. Wij zullen dan tevens aangeven wanneer wij verwachten uw bestelling te kunnen leveren. Van het in delen leveren van uw bestelling zal in deze gevallen geen sprake zijn, mits in overleg anders overeengekomen.

 

Mocht de leveringstermijn van 30 dagen worden overschreden heeft u te allen tijde het recht uw bestelling te annuleren. Reeds betaalde geldbedragen worden door ons in dit geval per omgaande (binnen 5 werkdagen) geretourneerd.

Afname:

Alle bestellingen na aanbod en aanvaarding, zowel schriftelijk als mondeling zijn bindend en verplichtend tot afname.

 

Meldingen van schade en manco:

Meldingen van schades of manco dienen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. Bij ontvangst van leveringen dienen alle collo gecontroleerd te worden op schade. Indien er schade aan de verpakking wordt waargenomen dient dit aangetekend te worden bij de vervoerder. Tevens dient deze schade direct aan ons te worden gemeld.

Indien uiterlijk geen schade zichtbaar is en bij het uitpakken schade wordt geconstateerd, dient deze terstond, met foto s van de beschadigde producten, aan ons te worden gemeld. Indien artikelen manco zijn dient dit aan ons te worden gemeld.

Retourneren:

De afnemer is verplicht op alle producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Indien tijdens het bestellen uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat afnemer te allen tijde het recht heeft, gedurende veertien werkdagen na ontvangst van uw bestelling, artikelen aan ons te retourneren zonder dat hieraan een boete is verbonden. Wel dient de afnemer altijd contact met ons op te nemen alvorens een artikel te retourneren.

Maatwerkproducten en producten die sterk aan bederf onderhevig zijn, zijn uitgesloten van het recht op retourneren. Artikelen dienen te worden geretourneerd in de originele en onbeschadigde en ongeopende verpakking.

Indien gebruik wordt gemaakt van het recht op retour zullen wij na ontvangst van het geretourneerde artikel voor terugbetaling zorg dragen. Dit recht is niet van toepassing op zakelijke aankopen

Indien een retour niet is gebaseerd op afwijkingen tussen het bestelde en geleverde product zullen de verzendkosten voor het retourneren niet worden vergoed.

Minimale ordergrootte:

Er geldt geen minimale order- of bestelgrootte per bestelling.

Privacy:

Alle aan ons verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken en leveren van uw bestelling(en) Catshop zal nooit NAW gegevens ter beschikking stellen van derden. U kunt zich via de site of tijdens het aanmaken van een account abonneren op onze nieuwsbrief. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen dient u zichzelf via de website weer af te melden.

Toepasselijk recht:

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Catshop is gevestigd bevoegd, tenzij door Catshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.